พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เสนอย้าย 2 สถาบันอาชีวะ แก้ปัญหานักศึกษาตีกัน

วันที่ 17 ส.ค. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับแนวทางแก้ปัญหานักศึกษายกพวกตีกัน ซึ่ง จุฬาฯ เป็นหนึ่งในสถาบันที่อยู่ในพื้นที่ โดย ดร.เจษฎา ออกมาให้ความเห็น ระบุว่า ก่อนหน้านี้ก็เคยมีนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ถูกลูกหลงจากกรณีนักศึกษาของทั้ง 2 สถาบัน ตีกันทั้งที่บาดเจ็บเล็กน้อย และบาดเจ็บสาหัสมาแล้ว หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ก็มองว่าควรจะมองถึงแนวทางให้การย้ายสถาบัน ซึ่งก่อนหน้านี้เคยพูดถึงกันมาแล้ว

Tag : นศ.ตีกัน