พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

รับมือน้ำท่วมเมืองน่านบ่ายวันนี้

วันที่ 18 ส.ค. 2561 เวลา 11:54 น.

Views

สถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่จังหวัดน่าน ระดับน้ำลำน้ำสาขาต่างๆ และแม่น้ำน่านเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดแม่น้ำน่านเอ่อท้นตลิ่ง ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนกว่า 1,000 ครัวเรือน ใน 7 อำเภอ โดยเฉพาะจุดบ้านแสงดาว - ท่าล้อ ตำบลฝายแก้ว ระดับน้ำสูงกว่า 1 เมตร 30 เซนติเมตร รถทุกชนิดสัญจรผ่านไม่ได้ เทศบาลเตือนให้รับมือน้ำท้นตลิ่งในเขตเทศบาลเมืองน่านช่วงบ่ายวันนี้ หลายหน่วยงานเร่งเข้าช่วยเหลือแจ้งชาวบ้านเก็บของขึ้นที่สูง