พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

แม่น้ำสายท่วมบ้านริมน้ำชายแดน จ.เชียงราย

วันที่ 18 ส.ค. 2561 เวลา 11:54 น.

Views

ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ยังคงมีฝนตกสลับหยุดตั้งแต่ช่วงเช้า ทำให้แม่น้ำสาย เส้นกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับเมียนมา ระดับน้ำสูงขึ้นต่อเนื่อง และมีสีขุ่นแดงมีบ้านเรือนและร้านค้าถูกน้ำท่วม บางจุดน้ำท่วมสูงถึง 1 เมตร หากระดับน้ำใต้สะพานน้ำสูงกว่า 4.5 เมตร น้ำจะท่วมตลาดสายลมจอยทั้งหมด รวมทั้งพื้นที่อีกหลายชุมชน