เดินหน้าประเทศไทย : การบริหารจัดการน้ำ

วันที่ 18 ส.ค. 2561 เวลา 18:26 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : การบริหารจัดการน้ำ

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561
พิธีกร : พงศกร เมตตาริกานนท์
แขกรับเชิญ : ,สมร แตงอ่อน เกษตรกร, สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการ สทนช.

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 18 สค 61 การบริหารจัดการน้ำ พงศกร เมตตาริกานนท์ สมร แตงอ่อน เกษตรกร สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการ สทนช