พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ปภ.เตือน 9 จังหวัดรับมือน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก

วันที่ 18 ส.ค. 2561 เวลา 20:02 น.

Views

ปภ.เตือน 9 จังหวัด เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม

ปภ.ประสานจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้เตรียมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม และคลื่นลมแรง ในทะเลอันดามันและอ่าวไทย โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ น่าน, แพร่, อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, ลำปาง, เชียงใหม่, แม่ฮองสอน, ตาก และ เลย

โดยให้เจ้าหน้าที่ติดตามและช่วยเหลือจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็ว, เครื่องมืออุปกรณ์ ให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุ พร้อมกำชับให้ผู้เดินทางและนักท่องเที่ยวติดตามประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามคำเตือนของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อุทยาน น้ำตก และชายทะเล อย่างเคร่งครัด

Tag : ปภ น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก สถานการณ์น้ำท่วม