พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประชาชนจากทุกภูมิภาคไปสมัครเป็นจิตอาสา ในโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 18 ส.ค. 2561 เวลา 20:13 น.

Views

ตลอดทั้งวัน ที่อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า มีประชาชน จากพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ไปสมัครเป็นจิตอาสาฯ ในโครงการ จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดี สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามความสามารถและความถนัดของตนเอง โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง เป็นหลักฐานในการสมัคร ส่วนเด็กที่อายุต่ำกว่า 7 ปี ใช้สูติบัตร หรือทะเบียนบ้าน โดยสามารถเลือกประเภทงานแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ จิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น, จิตอาสาภัยพิบัติ เตรียมการรองรับภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ ปฏิบัติงานพระราชพิธีในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งทุกคนจะได้รับสิ่งของพระราชทาน สัญลักษณ์ของการเป็นจิตอาสาฯ ได้แก่ หมวกแก๊ป ผ้าพันคอ และบัตรประจำตัวจิตอาสาสีฟ้า
              
ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ จะเปิดรับสมัครฯ ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคมนี้ โดยขอความร่วมมือให้ผู้สมัครแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ไม่สวมกางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะ

Tag : รับสมัครจิตอาสา โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ