พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

กสทช.พอใจประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ทำเงินเข้ารัฐฯกว่า 2 หมื่นล้านบาท

วันที่ 19 ส.ค. 2561 เวลา 20:05 น.

Views

กสทช. พอใจเปิดประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ ทำเงินเข้ารัฐกว่า 25,000 ล้านบาท พร้อมทบทวนหลักเกณฑ์จูงใจผู้ร่วมประมูลในอนาคต

พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยว่า ค่อนข้างพอใจกับการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ในวันนี้ โดยผู้ประกอบการทั้ง 2 ราย ได้แก่ บริษัท ดีแทคไตรเน็ต จำกัด หรือ ค่ายมือถือดีแทค และ บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด หรือ ค่ายมือถือเอไอเอส ได้ทำการยื่นเสนอราคาชุดคลื่นความถี่รายละ 1 ชุด ในราคาชุดละ 12,511 ล้านบาท และทั้งคู่ชนะการประมูลคลื่นความถี่ที่มีการเสนอราคาเข้ามา โดยดีแทคชนะการประมูล คลื่นความถี่ชุดที่ 2 ส่วนเอไอเอส ชนะการประมูลคลื่นความถี่ชุดที่ 1 รวมเป็นเงินที่ทาง กสทช. สามารถจัดสรรประมูลคลื่นความถี่ได้ทั้งสิ้น 25,022 ล้านบาท              
              
โดยหลังจากนี้จะมีการประชุมเพื่อรับรองผลการประมูลภายใน 7 วัน ซึ่งผู้ชนะการประมูลต้องชำระเงินประมูลงวดแรก 50 % ของราคาการประมูลสูงสุดของตนเอง และจัดส่งหนังสือค้ำประกันการชำระเงินประมูลส่วนที่เหลือจากสถาบันการเงินภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูล
              
ทั้งนี้ทาง กสทช. เตรียมทำบทวิเคราะห์การประมูลคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ที่เหลือ โดยจะพิจารณาราคาเริ่มต้นประมูล และการขยายเวลาในการชำระเงิน เพื่อจูงใจผู้ร่วมประมูลในอนาคต

Tag : กสทช ประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ประมูลคลื่นความถี่