พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเพลิงศพพลเอก หาญ ลีนานนท์

วันที่ 19 ส.ค. 2561 เวลา 20:11 น.

Views

เวลา 17.15 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดโสมนัสวิหาร ในการพระราชทานเพลิงศพพลเอก หาญ ลีนานนท์ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากเส้นเลือดในสมองอุดตัน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 สิริอายุ 93 ปี
              
พลเอก หาญ ลีนานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2467 เป็นบุตรของขุนด่าน ลีนานนท์ กับนางนิตย์ ลีนานนท์ จบการศึกษาจากโรงเรียนเทคนิคทหารบกเตรียมทหารบก รุ่นที่ 5 และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นอกจากนี้ ได้ศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก, วิทยาลัยการทัพบก, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, โรงเรียนการสงครามพิเศษ ฟอร์ทแบรต นอร์ทคาโรไลนา และโรงเรียนการข่าวชั้นสูง ฟอร์ดโฮลาเบิร์ท แมรีแลนด์ สหรัฐอเมริกา เริ่มรับราชการทหาร เมื่อปี 2492 เป็นว่าที่ร้อยตรีที่กรมการขนส่งทหารบก ด้วยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท จึงเคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ อาทิ เจ้ากรมยุทธการทหารบก, ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายยุทธการ, แม่ทัพภาคที่ 4 และตำแหน่งสุดท้าย ก่อนลาออกจากราชการ คือ ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยเมื่อครั้งดำรงยศพลโทได้เป็นหนึ่งในผู้ยกร่างคำสั่ง 66/2523 นโยบายในการจัดการปัญหาด้านความมั่นคง และเป็นเจ้าของนโยบาย "ใต้ร่มเย็น" ขณะดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 4 นอกจากนี้เคยรับเป็นราชองครักษ์เวร, ราชองครักษ์เวรพิเศษ และนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ รวมทั้งเคยดำรงตำแหน่งทางการเมือง อาทิ สมาชิกวุฒิสภา, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
              
ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับนางประภา ลีนานนท์ มีบุตร-ธิดา รวม 2 คน

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเพลิงศพพลเอก หาญ ลีนานนท์ พระราชทานเพลิงศพ พลเอก หาญ ลีนานนท์