พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ชาวบ้านร่วมซ่อมแซมฝายหลังรอหน่วยงานไม่ไหว จ.เชียงใหม่

วันที่ 20 ส.ค. 2561 เวลา 17:23 น.

Views

มาดูความร่วมมือของชาวบ้าน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ หลังเดือดร้อน เพราะฝายแตก ใช้งานไม่ได้นานร่วมปี 

ชาวบ้านที่ ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ รวมตัวกันเพื่อซ่อมแซมฝายห้วยผึ้ง ที่แตกมานานตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 หลังเกิดน้ำป่าหลากพัดตัวฝายจนเสียหาย ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน เพราะนอกจากจะกระทบกับพื้นที่ทำการเกษตรแล้ว ยังส่งผลกระทบไปถึงเส้นทางการเดินทางไปโรงพยาบาลแม่วาง และโรงเรียนแม่วางวิทยาคมด้วย

สำหรับฝายห้วยผึ้ง ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2533 เป็นโครงการของกรมชลประทาน เป็นที่รองรับน้ำแม่วาง เพื่อผันน้ำเข้าพื้นที่ทางการเกษตรกว่า 3,000 ไร่ ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ใช้ปลูกข้าว ข้าวโพด หอมหัวใหญ่ ลำไย เป็นพื้นที่ปลูกพืชผักหมุนเวียนทั้งปี ซึ่งทางกรมชลประทานได้โอนให้กับ อบต.บ้านกาดเป็นผู้ดูแล ซึ่งหลังจากที่ฝายแตก ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบ และรับปากกับชาวบ้านว่าจะสร้างฝายใหม่ให้ แต่ตอนนี้เรื่องเงียบหายไป ชาวบ้านจึงอยากวอนให้เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน ฝายแตก สร้างฝาย ซ่อมแซมฝาย ฝายห้วยผึ้ง ฝายห้วยผึ้ง เชียงใหม่ ซ่อมฝายห้วยผึ้ง ฝายห้วยผึ้งแตก ซ่อมฝายแตก