พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พศ.ย้ำลงโทษสามเณรห้ามใช้ความรุนแรง ถือเป็นการขัดพระธรรมวินัย

วันที่ 20 ส.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

นายสิปป์บวร แก้วงาม  ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ มหาเถรสมาคม กล่าวว่า  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รับทราบกรณีที่เกิดขึ้นกับสามเณรแล้ว พร้อมกำชับไปยังทุกศูนย์การเรียน และสำนักเรียนของพระสงฆ์ สามเณร รวมถึงวัดต่างๆ ที่มีการบรรพชาสามเณร ห้ามลงโทษด้วยความรุนแรงและอารมณ์โกรธ  ถือเป็นการขัดพระธรรมวินัย  เนื่องจากตามกฎของสงฆ์ เรื่องการลงโทษ พระสงฆ์ หรือสามเณร ได้มอบให้พระปกครองดูแลกันเอง หากมีการกระทำผิด หรือสามเณรดื้อซน ห้ามลงโทษที่ใช้ความรุนแรง ให้ใช้เมตตาธรรมในการลงโทษด้วยเหตุและผลเท่านั้น
              
ส่วนกรณีที่เกิดขึ้นจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่จะนำบุตรหลานมาบรรพชาสามเณร หรือไม่นั้น นายสิปป์บวร เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบเพราะประชาชนแยกแยะได้ว่า ศูนย์การเรียน และสำนักเรียนของพระสงฆ์ สามเณรแห่งอื่นๆ ได้ใช้หลักปกครองตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด และไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วได้มีการลงโทษทั้งทางพระธรรมวินัย และดำเนินคดีตามกฎหมายบ้านเมืองในทันที

Tag : ลงโทษสามเณร