นักท่องเที่ยวจีนลดลงหลังเกิดเหตุเรือล่มในจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 21 ส.ค. 2561 เวลา 05:01 น.

Views

นายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ ว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในไทยแล้วกว่า 22 ล้านคน เพิ่มขึ้น 11 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สร้างรายได้กว่า 1,180,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 14.44 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

โดยนักท่องเที่ยวชาวจีน ยังเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไทยมากที่สุด รองลงมาได้แก่ นักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย เกาหลี ลาว อินเดีย ญี่ปุ่น เวียดนาม ฮ่องกง สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรตามลำดับ 

อย่างไรก็ตาม หลังเกิดเหตุเรือฟินิกส์ล่มในจังหวัดภูเก็ต ทำให้ครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาคม นักท่องเที่ยวชาวจีนมาไทยลดลงแล้ว 8 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็เชื่อว่าจะไม่กระทบต่อยอดนักท่องเที่ยวชาวจีนปีนี้ 11 ล้านคน เนื่องจากจีนยังมองไทยเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวอันดับหนึ่ง ดังนั้น จึงได้เร่งชี้แจงมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชาวจีน ผ่านไปยังสมาคมท่องเที่ยวของจีนให้มากขึ้น