พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เดินหน้าประเทศไทย : มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 21 ส.ค.61

วันที่ 21 ส.ค. 2561 เวลา 18:32 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 21 ส.ค.61

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561
พิธีกร : อิทธิเดช สุพงษ์, พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 21 สค 61 มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 21 สค 61 อิทธิเดช สุพงษ์ พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด