ร่วมประกวดเพลง "จิตอาสาพระราชทาน" ชิงโล่พระราชทาน

วันที่ 21 ส.ค. 2561 เวลา 19:14 น.

Views

ตามที่หน่วยราชการในพระองค์ ได้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสทำความดีบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ ได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของจิตอาสาพระราชทาน จึงได้จัดให้มีโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อเผยแพร่และสร้างพลังของการทำความดีด้วยหัวใจ 

จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการและเอกชน ร่วมส่งบทเพลง เพลงไทยสากล ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจิตอาสาพระราชทานและการทำความดี เพื่อเข้าร่วมในโครงการประกวดเพลง "จิตอาสาพระราชทาน" ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับนำไปเป็นเพลงประจำของกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อเผยแพร่และสร้างพลังของการทำความดีด้วยหัวใจ สนใจส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2561  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่โทรศัพท์  02 3560977

Tag : ร่วมประกวดเพลง จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา