ศอ.บต.ที่นี่ชายแดนใต้ ตอน 3 : อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี พื้นที่ล้ำค่า แหล่งทำกินของประชาชน

วันที่ 22 ส.ค. 2561 เวลา 06:59 น.

Views

เวลา 16 ปี ที่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เรียกร้องพื้นที่ทำกิน ในวันนี้ได้รับการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และภายใต้นโยบายของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ติดตามได้ในรายงาน ที่นี่ชายแดนใต้

Tag : สนามข่าว 7 สี ศอ บต ที่นี่ชายแดนใต้ ศอ บต อุทยานแห่งชาติบูโด สุไหงปาดี นราธิวาส