กรมประมงประสบความสำเร็จ เพาะพันธุ์ปลารากกล้วยจินดา

วันที่ 23 ส.ค. 2561 เวลา 05:01 น.

Views

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง สามารถเพาะพันธุ์ "ปลารากกล้วยจินดา" ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดย "ปลารากกล้วยจินดา" เป็นปลาพื้นถิ่น ซึ่งขณะนี้เสี่ยงใกล้สูญพันธุ์ พบได้น้อยมากในแหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นปลาที่อ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และเป็นที่นิยมตามร้านอาหาร ทำให้ "ปลารากกล้วยจินดา" ในธรรมชาติลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว และมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 300-400 บาท

กรมประมง จึงสนับสนุนการศึกษาและทดลองเพาะพันธุ์ "ปลารากกล้วยจินดา" ใช้เวลาเพียง 6 เดือน ก็เพาะพันธุ์ได้สำเร็จ เตรียมนำไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเพิ่มปริมาณ "ปลารากกล้วยจินดา" ในธรรมชาติ และยังเป็นปลาที่ชี้ถึงความสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมในแหล่งน้ำด้วย

"ปลารากกล้วยจินดา" หรือปลารากกล้วยแม่ปิง หรือปลาซ่อนทราย เป็นปลาที่มีรูปร่างเพรียวยาว 10-15 เซนติเมตร ลำตัวค่อนข้างกลม อาศัยอยู่ในแม่น้ำบริเวณพื้นน้ำที่เป็นทราย โดยเฉพาะแถบลุ่มน้ำโขง และลุ่มน้ำเจ้าพระยา

โดยการเพาะพันธุ์ในปัจจุบันมีอัตราการรอดและได้ลูกพันธุ์ รวม 5,500 ตัว คาดว่าในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้ จะนำลูกพันธุ์บางส่วนไปปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติที่ได้รวบรวมพ่อแม่พันธุ์มาเพื่อเพิ่มปริมาณ "ปลารากกล้วยจินดา" ให้มากขึ้น