เหยี่ยวข่าว 7 สี : หาน้ำบาดาลในพื้นที่น้ำเค็ม จ.มหาสารคาม

วันที่ 25 ส.ค. 2561 เวลา 04:59 น.

Views

แม้ว่าปีนี้จะรู้สึกว่าฝนตกมาก แต่เมื่อหมดฝน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็จะประสบภาวะภัยแล้งก่อนใคร มีความพยายามของภาครัฐที่จะหาน้ำบาดาลที่มีคุณภาพไว้ให้ประชาชนใช้ดื่มกิน แม้จะเป็นพื้นที่ที่น้ำใต้ดินมีความเค็มก็ตาม..

Tag : เหยี่ยวข่าว 7 สี