สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนในสถานการณ์น้ำท่วม

วันที่ 25 ส.ค. 2561 เวลา 20:01 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสถานการณ์น้ำท่วม ขอให้เจ้าหน้าที่ดูแลประชาชนอย่างดีที่สุด

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ ทรงขอให้เจ้าหน้าที่ดูแลประชาชนอย่างดีที่สุด ในส่วนของรัฐบาล น้อมรับใส่เกล้าใส่กระหม่อม ทำงานอย่างเต็มที่และยึดแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นหลักในการดำเนินงาน และกำชับให้ทุกหน่วยออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้มากที่สุด พร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนเกี่ยวกับปริมาณฝนและระดับน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนได้เตรียมการล่วงหน้า ล่าสุด ได้รับรายงานยังเหลือพื้นที่น้ำท่วม 3 จังหวัด คือ นครพนม บึงกาฬ และเพชรบุรี โดยพื้นที่เพชรบุรีระดับน้ำเริ่มทรงตัว และมีแนวโน้มลดลง คาดว่าจะคลี่คลายลงภายใน 5 วัน ส่วนพื้นที่ลุ่มน้ำยมได้วางแผนรับมือสถานการณ์น้ำโดยใช้บางระกำโมเดล เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในจังหวัดสุโขทัย และพิษณุโลก ด้วยการปรับปฏิทินการเพาะปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ลุ่มต่ำ และใช้พื้นที่เป็นแก้มลิงรองรับน้ำหลากในช่วงวิกฤต ราว 382,000 ไร่

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี น้ำท่วมเพชรบุรี สถานการณ์น้ำ