กรมควบคุมโรคเตือน! ระวังไข้หวัดใหญ่เผยเข้าสู่ช่วงฤดูกาลระบาด พบเสียชีวิตแล้ว 12คน

วันที่ 26 ส.ค. 2561 เวลา 04:59 น.

Views

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปีนี้ พบผู้ป่วยแล้ว 89,846 คน เสียชีวิต 12 คน โดยพบผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ (อายุระหว่าง 61 - 87 ปี) และมีรายงานว่าพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนในสถานที่ปิด หรือแออัดมากขึ้น เช่น โรงเรียน เรือนจำ ค่ายทหาร โดยเฉพาะในโรงเรียนมีผู้ป่วยแล้ว 10 เหตุการณ์ และเฉพาะเดือนสิงหาคม มีรายงานเหตุการณ์ในโรงเรียนเกิดขึ้นทุกสัปดาห์

กรมควบคุมโรค คาดว่าในช่วงนี้จะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเนื่องจากกำลังเข้าสู่ฤดูกาลระบาดของโรค ประกอบกับช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวน ร่างกายอาจปรับตัวไม่ทัน โดยโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่ติดต่อทางน้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะของผู้ป่วยแพร่ติดต่อไปยังคนอื่นๆ จากการไอ จามรดกัน หรือหายใจ เอาฝอยละอองเข้าไป บางรายอาจได้รับเชื้อทางอ้อมผ่านทางมือ หรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ปนเปื้อนเชื้อ เช่น แก้วน้ำ ลูกบิดประตู โทรศัพท์และผ้าเช็ดมือ ดังนั้นจึงควรจัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้ตามที่ต่างๆ เช่น ห้องน้ำ โรงอาหาร

ส่วนมาตรการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียน ควรมีการคัดกรองเด็กป่วยทุกเช้าก่อนเข้าเรียน หากพบนักเรียนที่มีอาการป่วยควรแยกไว้ในสถานที่อื่น หรือให้ผู้ปกครองมารับไปพักรักษาตัวที่บ้าน และหากพบผู้ป่วยหลายรายเป็นวงกว้างควรจะพิจารณาร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด ในการปิดสถานศึกษา

สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

Tag : สนามข่าว 7 สี ไข้หวัดใหญ่ กรมควบคุมโรค