สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวของอาสาสมัครรักษาดินแดนที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ที่จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 28 ส.ค. 2561 เวลา 20:03 น.

Views

ที่บ้านเลขที่ 19/2 ตำบลริโก๋ และบ้านเลขที่ 240/4 ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวสมาชิกเอกมูฮัมหมัดฮาฟีซี มือลี และสมาชิกเจ๊ะยูนัย เจ๊ะบือราเฮง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครประจำฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครอง ตำบลโต๊ะเด็ง ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยแก่ครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านโผลง ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายซุ่มโจมตีขณะกลับจากปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงเรียนและครู พร้อมกับวางระเบิดจำนวน 2 ลูก บริเวณบ้านโต๊ะเด็ง หมู่ 1 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เมื่อช่วงเย็นวันที่ 7 สิงหาคม 2561 โดยการได้รับสิ่งของพระราชทานในวันนี้สร้างความปลาบปลื้มใจแก่ครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตะกร้าสิ่งของพระราชทาน พระราชทานสิ่งของ