ประชาชนจากทุกภาคส่วนไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการ จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เป็นจำนวนมาก

วันที่ 29 ส.ค. 2561 เวลา 19:56 น.

Views

ตลอดทั้งวัน ที่อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ประชาชนจากทุกภาคส่วน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา เดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการ จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมตามความสามารถและความถนัด โดยการสมัครใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง เป็นหลักฐาน ส่วนเด็กที่อายุต่ำกว่า 7 ปี ใช้สูติบัตร หรือทะเบียนบ้าน และแม้ว่าจะมีผู้สนใจมาสมัครเป็นจำนวนมาก แต่ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ได้จัดระบบการรับสมัครอย่างเป็นขั้นตอน โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวก ทำให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและใช้เวลาไม่นาน    

ทั้งนี้ ตั้งแต่ขยายเวลาการรับสมัครฯ จนถึงปัจจุบัน มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 320,000 คน โดยจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม ส่วนประชาชนที่สมัครลงทะเบียนจิตอาสาฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561 สามารถไปรับบัตรประจำตัวจิตอาสาได้ที่อาคาร 606 สำนักพระราชวังได้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคมนี้

Tag : รับสมัครจิตอาสา จิตอาสา รับสมัครจิตอาสา สนามเสือป่า โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ