เดินหน้าประเทศไทย : ศูนย์ที่นี่มีงานทำ เพิ่มทักษะ เพิ่มอาชีพ

วันที่ 30 ส.ค. 2561 เวลา 18:30 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : ศูนย์ที่นี่มีงานทำ เพิ่มทักษะ เพิ่มอาชีพ

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561
พิธีกร : ชลรัศมี งาทวีสุข, พลวัชร ภู่พิพัฒน์
แขกรับเชิญ : พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน, อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 30 สค 61 ชลรัศมี งาทวีสุข ศูนย์ที่นี่มีงานทำ เพิ่มทักษะ เพิ่มอาชีพ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล