ประชาชนจำนวนมากไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ อย่างต่อเนื่อง ก่อนจะปิดรับสมัครในวันพรุ่งนี้

วันที่ 30 ส.ค. 2561 เวลา 19:56 น.

Views

ที่อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า มีประชาชน ทั้งเด็กผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ จำนวนมาก ไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กันอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริจะปิดรับสมัครในวันพรุ่งนี้ โดยจิตอาสาแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ จิตอาสาพัฒนา, จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ ซึ่งผู้สมัครใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงเป็นหลักฐานการสมัคร กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ใช้เอกสารหลักฐานที่ปรากฏเลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชน เช่น สูติบัตร หรือทะเบียนบ้าน และจะได้รับสิ่งของพระราชทาน ได้แก่ หมวกแก๊ป ผ้าพันคอ และบัตรประจำตัวจิตอาสาสีฟ้า ส่วนประชาชนที่สมัครจิตอาสา ฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561 สามารถไปรับบัตรประจำตัวจิตอาสาได้ที่อาคาร 606 สำนักพระราชวังได้จนถึงวันพรุ่งนี้

นอกจากนี้ ขอเชิญชวนร่วมส่งบทเพลง เพลงไทยสากล เข้าร่วมในโครงการประกวดเพลง "จิตอาสาพระราชทาน" ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะใช้เป็นเพลงประจำของกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน สามารถส่งผลงานได้จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทรศัพท์ 02-356-0977

Tag : รับสมัครจิตอาสา จิตอาสา รับสมัครจิตอาสา สนามเสือป่า โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ