ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เปิดรับสมัครจิตอาสาในโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เป็นวันสุดท้าย

วันที่ 31 ส.ค. 2561 เวลา 19:55 น.

Views

ที่อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ซึ่งเป็นสถานที่รับสมัครจิตอาสาในโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ของศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้าย มีประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร นักเรียน นักศึกษา ไปลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาฯ เป็นจำนวนมาก ตั้งแต่ช่วงเช้า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือสังคมส่วนรวม สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยผู้สมัครใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงเป็นหลักฐานการสมัคร และสามารถเลือกประเภทงานตามความสามารถและความถนัดของตน ส่วนเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ใช้สูติบัตร หรือทะเบียนบ้าน ที่มีเลขประจำตัวประชาชน เป็นหลักฐานการสมัครฯ จากนั้น จะได้รับผ้าพันคอ และหมวกแก๊ปพระราชทาน ที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสร็จแล้ว จึงจะได้รับบัตรประจำตัวจิตอาสาสีฟ้า

ส่วนผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการประกวดเพลง "จิตอาสาพระราชทาน" ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับนำไปเป็นเพลงประจำของกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อเผยแพร่และสร้างพลังของการทำความดีด้วยหัวใจ โดยเป็นเพลงไทยสากล ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจิตอาสาพระราชทาน และการทำความดี ส่งผลงานได้จนถึงวันที่ 20 ตุลาคมนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทรศัพท์ 02-356-0977

Tag : รับสมัครจิตอาสา จิตอาสา รับสมัครจิตอาสา สนามเสือป่า โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ รับสมัครจิตอาสา วันสุดท้าย