เหยี่ยวข่าว 7 สี : บุกรุกปลูกยางพาราป่าสงวน จ.เลย

วันที่ 2 ก.ย. 2561 เวลา 05:00 น.

Views

หากมองเผินๆ จากภาพมุมสูงของ “เหยี่ยวข่าว 7 สี” อาจจะเห็นสภาพป่าของจังหวัดเลยว่าดูเขียวขจี แต่แท้จริงแล้ว พื้นที่ที่เห็นอยู่นี้หาใช่ป่าธรรมชาติ แต่คือพื้นที่ป่าสงวนที่ถูกบุกรุกจากกลุ่มนายทุนเพื่อปลูกยางพาราอย่างผิดกฎหมาย โดยใช้วิธีซื้อที่ดินจากชาวบ้าน

เมื่อไม่มีที่ดินทำกิน ชาวบ้านก็ต้องถอยร่นไปบุกรุกพื้นที่ป่า เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานว่า จังหวัดเลย ถูกบุกรุกปลูกยางพาราในป่าสงวนสูงกว่า 400,000 ไร่ นับว่าสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทย

การปลูกยางพาราในพื้นที่ป่าสงวนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างที่เราไม่อาจคาดได้ เนื่องจากพื้นที่ป่าของจังหวัดเลยเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำป่าสัก ที่หล่อเลี้ยงคนตั้งแต่ต้นน้ำในจังหวัดเลยเรื่อยไปจนถึงปลายน้ำ คือพื้นที่เขตปริมณฑล ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายล้านชีวิต

การทวงคืนผืนป่าครั้งนี้ ทีมข่าวติดตามชุดทวงคืนผืนป่ามาที่อำเภอด่านซ้าย บริเวณป่าสงวน ป่าภูเปือย พื้นที่ต้นน้ำของลำน้ำหมัน ที่หล่อเลี้ยงประชาชนอำเภอด่านซ้ายทั้งอำเภอ

เหล่านายทุนใช้วิธีตบตาให้ชาวบ้านมาเช่าที่ทำไร่ หลีกเลี่ยงความผิด จึงยากต่อการสืบหาต้นตอ นายทุนตัวจริงอย่างชาวบ้านรายนี้ถูกเจ้าหน้าที่นำตัวมาสอบถามเพิ่มเติม เพื่อสืบหาเจ้าของพื้นที่ที่แท้จริง พบว่าเป็นนายทุนจากทางภาคใต้

เมื่อโจทย์สำคัญคือ ชาวบ้านในพื้นที่จะต้องอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน ทั้งภาครัฐและเอกชนจึงจำเป็นต้องหาทางออกร่วมกัน โดยขยายผลความสำเร็จจาก “นาแห้ว โมเดล” มาสู่ “เลย โมเดล” เพื่อทวงคืนธรรมชาติให้กับผืนป่า

สอดคล้องกับข้อมูลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เปิดเผยว่า พื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดเลย ลดลงอย่างน่าใจหาย แค่เพียงระยะเวลา 40 ปี พื้นที่ป่าไม้ที่เคยมีกว่า 3,400,000 ไร่ ถูกบุกรุกแผ้วถางกว่า 2,000,000 ไร่ เหลือเพียง 1,400,000 ไร่ นับเป็นจังหวัดต้นๆ ในประเทศไทยที่ป่าถูกบุกรุกทำลายป่าลงอย่างมาก

แม้ว่าหนทางของ “เลย โมเดล” จะเพิ่งเริ่มต้น แต่หากชาวบ้านและเจ้าหน้าที่รัฐสามารถจับมือฟันฝ่าอุปสรรคจนถึงจุดหมายปลายทางร่วมกันได้แล้ว ความหวังที่จะทวงคืน และฟื้นฟูผืนป่าให้กลับมาเป็นป่าต้นน้ำได้ดังเช่นในอดีต ก็คงจะเป็นจริงได้อย่างแน่นอน

Tag : สนามข่าว 7 สี เหยี่ยวข่าว 7 สี