ศอ.บต.ที่นี่ชายแดนใต้ ตอน 14 : ไทย-จีน การค้า จชต.ตามนโยบายรัฐบาล

วันที่ 4 ก.ย. 2561 เวลา 07:01 น.

Views

ศอ.บต. นำคณะผู้บริหารระดับสูงของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อขยายตลาดสินค้าในพื้นที่ ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้ที่มั่นคงในอนาคต โดยมี ศอ.บต.เป็นศูนย์กลางการประสานงานความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

Tag : สนามข่าว 7 สี ศอ บต ที่นี่ชายแดนใต้ ศอ บต การค้าไทยจีน