พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

คอลัมน์หมายเลข 7 : คืบหน้าผลสอบกรณีอาคารเทศบาลทรุด

วันที่ 4 ก.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

กรณีนี้มีความพยายามสอบสวนข้อเท็จจริงตั้งแต่ปี 2555 เพื่อหาผู้รับผิดชอบความเสียหายจากการก่อสร้างอาคารเทศบาลตำบลพิมพา งบประมาณ 2,190,000 บาท สร้างเสร็จเมื่อปี 2545 จากนั้นใช้งานได้ 5 ปี เกิดการทรุดตัว ผู้บริหารเทศบาลย้ายเจ้าหน้าที่มาใช้อาคารเดิม พร้อมประสานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าตรวจสอบ พบรอยร้าวที่ผนังและพื้นจำนวนมาก สาเหตุอาจเกิดจากการวิบัติของฐานราก เนื่องจากเสาเข็มเยื้องศูนย์ เสาเข็มหัก หรือมาจากการทรุดตัวของเสาเข็ม ให้ระงับการใช้อาคารจนกว่าจะแก้ไขในสภาพปลอดภัย

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เข้าติดตามความคืบหน้าในปี 2559 ได้รับรายงานจากคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยว่า สำนวนการสอบสวนสูญหาย จึงเร่งรัดการสอบสวน ล่าสุดคอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่พร้อมนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ซึ่งเคยตรวจสอบเรื่องนี้ขณะเป็นผู้ว่า สตง. พบว่า การสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลพิมพา ยืนยัน งานก่อสร้างเป็นไปตามแบบ

นายพิศิษฐ์ ฝากข้อแนะนำ หลังพบว่าจะมีการก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7