ตั้งคณะกรรมการร่วมแก้ปัญหาจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย

วันที่ 4 ก.ย. 2561 เวลา 20:05 น.

Views

นายกรัฐมนตรี ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งคณะกรรมการดูแลการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย เพื่อลดผลกระทบผู้มีรายได้น้อย

กลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอย มาชุมนุมที่บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาล เรียกร้องให้รัฐบาลและกรุงเทพมหานคร ทบทวนการจัดระเบียบ และคืนพื้นที่ค้าขายให้ผู้ค้าแผงลอย มีอาชีพ มีรายได้ เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง และดำรงชีวิตอยู่ได้ จนกว่ากฎหมายฉบับใหม่ เรื่องการใช้ทางเท้าร่วมกัน จะมีผลบังคับใช้ พร้อมให้จัดระเบียบอยู่ร่วมกับชุมชนได้ แต่ไม่ใช่ยกเลิกหาบเร่แผงลอยออกไปจาก กทม.

นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เจรจากับเครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. และตำรวจนครบาลเข้าร่วม

ผลการเจรจา ทำให้ผู้ค้าแผงลอยพอใจ หลังจากที่ นายกรัฐมนตรี สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตั้งคณะกรรมการร่วมดูแลแก้ปัญหาการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย เน้นการลดผลกระทบของผู้มีรายได้น้อย

สำหรับการจัดระเบียบถนนข้าวสาร ล่าสุด เขตพระนคร เทศกิจตีเส้นกำหนดแผงค้าแล้วกว่า 200 แผงค้า บนทางเท้าถนนข้าวสาร และเปิดให้ผู้ค้าลงประวัติข้อมูลเพื่อออกบัตร แต่ห้ามซื้อขายสิทธิ์ หรือให้เช่าต่อ ส่วนผู้ค้าที่ยังไม่มีที่ขาย เขตพระนครจะหาพื้นที่รองรับ และเริ่มแผนจัดระเบียบอีกครั้งวันที่ 13 กันยายนนี้

Tag : จัดระเบียบหาบเร่แผงลอย หาบเร่แผงลอย จัดระเบียบหาบเร่แผงลอยถนนข้าวสาร ถนนข้าวสาร