สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ เมืองสะหนามไซ แขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นวันแรก

วันที่ 4 ก.ย. 2561 เวลา 20:03 น.

Views

ที่สำนักงานสาธารณสุข เมืองสะหนามไซ แขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประกอบด้วย กุมารแพทย์ อายุรแพทย์ แพทย์ฉุกเฉิน พร้อมด้วยพยาบาล และเจ้าหน้าที่ รวม 26 คน ให้บริการตรวจรักษาแก่ประชาชน ในวันนี้เป็นวันแรก มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ เซเปียน-เซน้ำน้อยแตก เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทยอยเดินทางมารับบริการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. โดยในวันนี้ มีผู้ป่วยทุกช่วงอายุ เข้ารับบริการตรวจรักษากว่า 300 คน ส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินอาหาร, ระบบทางเดินหายใจ, ระบบกล้ามเนื้อ และระบบประสาท มีผู้ป่วยส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสะหนามไซ 15 คน

สำหรับผู้ป่วยที่มารับการรักษาทุกคน นอกจากจะได้รับยารักษาโรคตามอาการแล้ว ยังได้รับกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทาน ไว้ใช้ในยามฉุกเฉินด้วย อย่างไรก็ดี ประชาชนหมู่บ้านต่าง ๆ ในเมืองสะหนามไซ หากเจ็บป่วยจะเดินทางเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสะหนามไซ และสุขศาลา ทั้งนี้ นายแพทย์สะแน๊ก อินทะวง นายแพทย์โรงพยาบาลแม่และเด็ก ศูนย์กลางนครเวียงจันทน์ ที่มาประจำ ณ โรงพยาบาลสะหนามไซ รู้สึกซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นอย่างมาก ที่ได้จัดหน่วยแพทย์พระราชทาน มาช่วยรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยในครั้งนี้

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สปป ลาว เขื่อนแตก