คอลัมน์หมายเลข 7 : คืบหน้าแก้ไขอาคารเทศบาลตำบลบางผึ้ง

วันที่ 5 ก.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

โครงการก่อสร้างอาคารเทศบาลตำบลบางผึ้ง จังหวัดฉะเชิงเทรา บนพื้นที่กว่า  5  ไร่ เพื่อใช้ประโยชน์แทนอาคารหลังเก่า ซึ่งใช้งานมานานและคับแคบ งบประมาณกว่า 33.6 ล้านบาท จากการสำรวจข้อมูลในขณะนั้น พบว่า เทศบาลตำบลบางผึ้งมีประชากรรวม 2,185 คน มีเจ้าหน้าที่เทศบาล 23 คน โดยจัดซื้อที่ดินแปลงนี้เมื่อปี 2552 แต่ทว่าเปลี่ยนผู้รับจ้างถึง 3 ราย เนื่องจากผู้รับจ้างทิ้งงาน
              
สตง.ตรวจสอบเรื่องนี้ตั้งแต่ปี  2559  โดยมีคอลัมน์หมายเลข  7 ร่วมขยายผล  พบข้อสังเกตงานก่อสร้างไม่ตรงตามแบบ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 1,300,000 บาท เช่น ความหนาเหล็กโครงหลังคาไม่ใช่ขนาดที่กำหนด 
              
ล่าสุด กลับไปติดตามความคืบหน้าการแก้ไขพร้อมด้วยนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ซึ่งเคยตรวจสอบเรื่องนี้ขณะเป็นผู้ว่า สตง.   นายกเทศมนตรีตำบลบางผึ้งชี้แจง ใช้เงินส่วนตัวซ่อมแซมงานก่อสร้างที่ชำรุด เช่น บริเวณฝ้าห้องน้ำ รวมถึงชดใช้ค่าอ่างอาบน้ำ ภายในห้องน้ำผู้บริหาร ตามที่ สตง.ตั้งข้อสังเกตความคุ้มค่า
              
ส่วนที่ สตง.ตรวจพบ "ลาภมิควรได้" จากการรับโอนเงินที่ไม่ใช่รายได้ของเทศบาล วงเงินกว่า 6 ล้านบาท นายกเทศมนตรีตำบลบางผึ้ง ชี้แจง ทยอยส่งคืนให้สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราแล้ว เหลืออีก 3,800,000 บาท

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7