หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกตรวจรักษาประชาชนชาวลาว เป็นวันที่ 2

วันที่ 5 ก.ย. 2561 เวลา 20:05 น.

Views

ที่สำนักงานสาธารณสุข เมืองสะหนามไซ แขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นเขตสถานที่ตั้งของเต็นท์หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตก เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมา เดินทางไปรับบัตรคิวรอรับการรักษา ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ทราบข่าวจากเพื่อนบ้าน ที่เดินทางเข้ารับบริการตรวจรักษากับหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เมื่อวานนี้ ทำให้มีประชาชนมีความมั่นใจ และเดินทางไปเป็นครอบครัว รวมถึงผู้สูงอายุ เพื่อไปรับบัตรคิวรับบริการตรวจรักษาจากหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นวันที่ 2 อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้ป่วยจะได้รับบริการทางการแพทย์ เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยผู้ป่วยจะได้รับคำแนะนำเรื่องการใช้ยารักษาโรคต่าง ๆ อย่างละเอียดจากพยาบาลและเภสัชกร พร้อมรับยาและเวชภัณฑ์พระราชทาน

โดยในวันนี้ มีผู้ป่วยเข้ารับบริการกว่า 600 คน ส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินอาหาร, ระบบทางเดินหายใจ และระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ มีผู้ป่วยส่งต่อ 6 ราย สำหรับหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นหน่วยแพทย์แรกของประเทศไทย ที่ให้การตรวจรักษาโรคทั่วไป และเยียวยาจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตก

Tag : หน่วยแพทย์พระราชทาน หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ผู้ประสบภัยพิบัติเขื่อนเซเปียน เซน้ำน้อย แตก