เดินหน้าประเทศไทย : โครงการก่อสร้างพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 6 ก.ย. 2561 เวลา 18:30 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : โครงการก่อสร้างพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัดจันทบุรี

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561
พิธีกร : โศภณ นวรัตนาพงษ์
แขกรับเชิญ : วิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี, สัญชัย เกตุวรชัย อดีตอธิบดีกรมชลประทานและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 6 กย 61 โศภณ นวรัตนาพงษ์ โครงการก่อสร้างพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัดจันทบุรี วิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี สัญชัย เกตุวรชัย พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี อดีตอธิบดีกรมชลประทานและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม