ศอ.บต.ที่นี่ชายแดนใต้ ตอน 17 : การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง สู่ชุมชนยั่งยืน

วันที่ 7 ก.ย. 2561 เวลา 07:03 น.

Views

การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งสู่ชุมชนยั่งยืน ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง อีกหนึ่งต้นแบบหมู่บ้านปลูกกล้วยหอมทอง ด้วยความคิดริเริ่มของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านตาราแดะ ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

Tag : สนามข่าว 7 สี ศอ บต ที่นี่ชายแดนใต้ ศอ บต โครงการชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านปลูกกล้วยหอมทอง กล้วยหอมทอง บ้านตาราแดะ ยะลา