พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

คอลัมน์หมายเลข 7 : คืบหน้าซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง จ.นนทบุรี

วันที่ 7 ก.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

ร่องรอยความเสียหายของเขื่อนป้องกันตลิ่ง ที่อบต.บางรักน้อยว่าจ้างเอกชนก่อสร้าง เมื่อปี 2557 วงเงิน 9,970,000 บาท การลงพื้นที่ของสตง.และคอลัมน์หมายเลข 7 ครั้งนั้น พบข้อสังเกต วัสดุที่ใช้บางส่วนอาจไม่เป็นไปตามสัญญา เสาเข็มเอียงและแตกร้าว ทั้งที่ยังไม่ส่งมอบงานและอาจมีการก่อสร้างล่วงล้ำลำน้ำ ซึ่งยังไม่ได้ขออนุญาตจากกรมเจ้าท่า

วันที่ 14 พฤษภาคม ปี 2558 กลับไปติดตามความคืบหน้า พบว่า มีการทุบแนวเขื่อนบริเวณที่ทรุดตัวออก เพื่อแก้ไข

จากการลงพื้นที่วันที่ 20 สิงหาคมร่วมกับนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาสผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ซึ่งเคยตรวจสอบเรื่องนี้ขณะเป็นผู้ว่า สตง.ได้รับการชี้แจงจากผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางรักน้อยว่า ผู้รับจ้างซ่อมแซมเขื่อนเสร็จปลายปีที่แล้ว แต่จากการลงพื้นที่ สังเกตพบรอยร้าวและยังทิ้งซากโครงสร้างเดิม ซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัย ทั้งนี้ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาแก้ไขเพิ่มเติมตั้งแต่เดือนที่แล้ว แต่ยังไม่มาดำเนินการ

นายพิศิษฐ์ ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องนี้

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7