พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงบำเพ็ญพระกุศลครบ 18 ปี วันละสังขารหลวงปู่สรวง ณ วัดไพรพัฒนา จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 8 ก.ย. 2561 เวลา 20:12 น.

Views

เวลา 16.08 น. วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังวัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ทรงบำเพ็ญพระกุศลครบ 18 ปี วันละสังขารหลวงปู่สรวง ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี และแสดงออกถึงความเลื่อมใสศรัทธาหลวงปู่สรวง ซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ชาวกัมพูชาที่ชาวจังหวัดศรีสะเกษและใกล้เคียงให้ความเคารพ เมื่อมรณภาพแล้วจึงได้เชิญสรีระสังขารมาที่วัดเพื่อให้ประชาชนได้เคารพสักการะ  สำหรับวัดไพรพัฒนา ตั้งขึ้นเมื่อปี 2524 เดิมเป็นสำนักสงฆ์ไพรพัฒนา ต่อมาเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันได้มาจำพรรษาและดำเนินการขอจัดตั้งเป็นวัดในปี 2550 ปัจจุบัน มีพระสงฆ์ จำพรรษา 16 รูป           
              
โอกาสนี้ ประทานทุนการศึกษาพร้อมรถจักรยานให้กับนักเรียนทุนชาวไทย และชาวกัมพูชา จำนวน 80 คน แล้วประทานเอกสารสิทธิ์ในการไถ่ชีวิตโค กระบือแก่เกษตรกรที่ได้รับคัดเลือก 8 คน เสร็จแล้วประทานพันธุ์กล้าไม้ เพื่อนำไปปลูกในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และประทานพันธุ์ปลาสำหรับนำไปปล่อยในสระน้ำของโรงเรียน 8 แห่งในอำเภอภูสิงห์
              
จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังมณฑปปราสาทหลวงปู่สรวง ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะสรีระสังขารหลวงปู่สรวง ในการนี้ พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ถวายรถยนต์นั่ง 28 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในโครงการซแรย์อทิตยา ก่อนเสด็จกลับทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างทั่วถึง

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงบำเพ็ญพระกุศลปู่สรวง หลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนา ศรีสะเกษ