คอลัมน์หมายเลข 7 : พบอาคาร-ท่าเทียบเรือพังเสียหาย ตอนที่ 1

วันที่ 10 ก.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

นี่คือเหตุผลที่รองปลัดเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ชี้แจงกับคอลัมน์หมายเลข 7 สัปดาห์ที่แล้ว ระหว่างลงพื้นที่กลับไปติดตามการแก้ไขปัญหาโครงการต่างๆ ของเทศบาลแห่งนี้ ร่วมกับ นายพงษ์ศักดิ์ รำไพ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. สมุทรปราการ และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ซึ่งร่วมกันตรวจสอบสมัยเป็นผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ปี 2559 และปี 2560 ตามข้อมูลที่ชาวสมุทรปราการ ร้องเรียน โดยเฉพาะอาคารและท่าเทียบเรือแห่งนี้พบว่าไม่ได้มีการแก้ไขตามที่ผู้บริหารเทศบาลรับปาก เช่นทางลาดขึ้นอาคาร

ส่วนร้านค้าในอาคารพังเสียหายอย่างมาก ขณะที่ท่าเทียบเรือโป๊ะรั่วจมน้ำแล้ว

น่าสังเกตว่าอาคารหลังนี้มีการติดกล้องวงจรปิด หากดูแลอย่างดีทรัพย์สินนี้ซึ่งก่อสร้างด้วยเงินแผ่นดิน คงไม่พังเสียหายอย่างนี้

ก่อนหน้านี้ปี2559 และ 2560 คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการนี้ร่วมกับผู้ว่า สตง. และเจ้าหน้าที่ สตง.สมุทรปราการ ตามที่ชาวบ้านร้องเรียน พบว่าโครงการปรับปรุงอาคารท่าเทียบเรือ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ อบจ.สมุทรปราการ แต่อนุญาตให้เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ ทำการปรับปรุงได้ จึงทำสัญญาจ้างเอกชน 17 พฤษภาคม 2553 ค่าจ้างเกือบ 10 ล้านบาท ได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงมหาดไทย แต่ส่งมอบงานไม่ทันกำหนด 14 กันยายน 2553 เทศบาลจึงบอกเลิกสัญญาปี       

จากนั้นปีเดียวกัน เทศบาลทำสัญญาจ้างเอกชนรายที่ 2 ให้ก่อสร้างต่อ แต่ทำงานล่าช้า 73 วัน มีค่าปรับ 1,500,000 บาท ตรวจรับมอบงาน 29 ธันวาคม 2558 จึงหักออกจากค่าจ้างเหลือ 150,000 บาท โดยการปรับปรุงอาคารและท่าเทียบเรือ ก่อสร้างไม่ถูกต้องทั้งแบบและวัสดุที่ใช้ เช่น ทางลาดขึ้นอาคาร กฎหมายกำหนดความชัน 1 เมตร, ความลาด 12 เมตร เหตุใดกรรมการควบคุมงานจึงไม่แจ้งให้แก้ไข       

รวมทั้งโป๊ะท่าเทียบเรือใช้เหล็กขนาดน้อยกว่าในสัญญาจ้างและมีรอยรั่ว

ยังมีข้อพิรุธบางอย่างที่ตรวจสอบเจอในโครงการนี้ ติดตามได้วันพรุ่งนี้...

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7