พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ครม.พิจารณาคืน VAT ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันที่ 11 ก.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

รายงานสดจากทำเนียบรัฐบาล : กระทรวงการคลัง ชงมาตรการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้มีรายได้น้อย ขณะที่กระทรวงเกษตรฯ ก็เสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราอีกล็อตหนึ่ง..