ดื่มนม 3 มื้อลดเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด

วันที่ 12 ก.ย. 2561 เวลา 12:06 น.

Views

ผลการวิจัยทางการแพทย์พบว่า การดื่มนมวันละ 3 มื้อ ช่วยลดความเสี่ยงการป่วยเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด แต่ไม่แนะนำให้ทานผลิตภัณฑ์นมที่ไขมันอิ่มตัวสูงอาทิเนยและชีสมากเกินไป

แพทย์จากมหาวิทยาลัย แม็คมาสเตอร์ ประเทศแคนาดา เผยผลวิจัยพบว่า ผู้ที่ดื่มนมวันละ 3 มื้อ จะมีอัตราความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่ดื่มนมเลย, หรือดื่มนมวันละหนึ่งหรือ 2 มื้อต่อวัน จากตัวอย่างการสำรวจ 130,000 คน ใน 21 ประเทศทั่วโลก ตลอดช่วงเวลา 9 ปี

ความจริงแล้วการวิจัยครั้งนี้ต้องการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ไม่ดื่มนมเลย เพราะความหวั่นเกรงเรื่องกรดไขมันอิ่มตัว แต่ผลที่ได้กลับสร้างความประหลาดใจพอสมควร คือกลุ่มที่ดื่มนมวันละ 3 มื้อกลับมีอัตราเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งอัตราการตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดต่ำ

อย่างไรก็ตามแพทย์จากมหาวิทยาลัยแม็คมาสเตอร์ไม่แนะนำให้คนที่ดื่มนมต่อวันหรือรับประทานเนยและชีสต่อวันมากอยู่แล้ว เพิ่มปริมาณการดื่มนมและเพิ่มปริมาณการรับประทานเนยและชีสจากเดิม เพราะในทางกลับกันมันอาจทำให้ร่างกายสะสมไขมันอิ่มตัวมากเกินความจำเป็น เสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนกับโรคหัวใจและหลอดเลือด

Tag : นม โรคหัวใจและหลอดเลือด โภชนาการ ข่าวต่างประเทศ