คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจสะพานข้าม-ทางเดินบนเกาะผีเสื้อ เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์

วันที่ 12 ก.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

2 โครงการนี้ประกอบด้วยงานก่อสร้างสะพานข้ามเกาะผีเสื้อ ค่าค่าจ้างเกือบ 10 ล้านบาท และสะพานทางเดินเท้าบนเกาะผีเสื้อ ค่าจ้าง 4,500,000 บาท เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ ได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงมหาดไทย ตามแผนงานไทยเข้มแข็ง เหมือนกับการปรับปรุงอาคารท่าเทียบเรือที่เสนอข่าวไปแล้ว โดย 3 โครงการนี้ คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ตรวจสอบในปี 2559 และปี 2560 ร่วมกับ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ขณะนั้น และเจ้าหน้าที่ สตง.สมุทรปราการ ขยายผลจากข้อมูลความเดือดร้อนของชาวบ้าน

สำหรับสะพานข้ามเกาะผีเสื้อ และสะพานทางเดินเท้าบนเกาะผีเสื้อ เทศบาลขออนุญาตกรมเจ้าท่า-กองทัพเรือ ดำเนินงานโดยทำสัญญาจ้างเอกชน ก่อสร้างตั้งแต่ปี 2553-2558 เอกชนส่งมอบงาน เทศบาลตรวจรับและจ่ายค่าจ้างแล้ว แต่ตรวจพบความไม่สมบูรณ์ของงานก่อสร้างบางอย่าง

ล่าสุดคอลัมน์หมายเลข 7 และนายพิศิษฐ์ ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน พร้อม นายพงษ์ศักดิ์ รำไพ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.สมุทรปราการ ลงพื้นที่สัปดาห์ที่แล้วตรวจสอบทั้ง 3 โครงการของเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ พบมีการแก้ไขพื้นทางเดินบนสะพานข้ามเกาะผีเสื้อ ตามที่ สตง.ให้ข้อแนะนำตอนนั้น แต่ครั้งนี้ตรวจพบเหล็กที่ใช้ก่อสร้างสะพานอาจไม่ถูกต้องตามสัญญาจ้าง

ส่วนสะพานทางเดินเท้าบนเกาะผีเสื้อ เส้นทางศึกษาธรรมชาติและประวัติศาสตร์ ตรวจพบงานไม่มีคุณภาพ บางส่วนถูกพวกมิจฉาชีพลักขโมย เช่น สายไฟฟ้าและเสาไฟฟ้า มีการแก้ไขงานบางอย่างแล้ว แต่ส่วนใหญ่ยังคงพังเสียหายเหมือนเดิม

วันพรุ่งนี้ติดตามโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ของเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ ค่าจ้างเกือบ 70 ล้านบาท ก่อสร้างตั้งแต่ปี 2554 ปัจจุบันยังไม่เสร็จแต่ทิ้งร้างจนพังเสียหาย

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7