พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เดินหน้าประเทศไทย : การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ชั้นบังคับคดีทางแพ่ง

วันที่ 12 ก.ย. 2561 เวลา 18:03 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ชั้นบังคับคดีทางแพ่ง

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพุธที่ 12 กันยายน 2561
พิธีกร : ณัฐชนน อาภาศรีรัตน์, ภานุรัจน์ ศนีบุตร
แขกรับเชิญ : รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 12 กย 61 ณัฐชนน อาภาศรีรัตน์ ภานุรัจน์ ศนีบุตร การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ชั้นบังคับคดีทางแพ่ง รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี