พ.ร.ป.เลือกตั้ง สส.-สว.ประกาศแล้ว เริ่มนับหนึ่งสู่การเลือกตั้งใน 240 วัน

วันที่ 12 ก.ย. 2561 เวลา 20:05 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว.

โดยเว็ปไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้ง 2 ฉบับ ช่วงเย็นที่ผ่านมา โดยฉบับที่ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. มี 57 หน้า ขณะที่ฉบับที่ว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. มี 38 หน้า

ทั้งนี้ ในส่วนที่ว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. จะมีผลบังคับใช้ทันที โดยจะเลือก สว. ภายใต้บทเฉพาะกาล มาจากการเลือกกันเองขององค์กรต่าง ๆ และให้ คสช.เลือกเหลือ 50 คน อีกส่วนมาจากเสนอชื่อของกรรมการเพื่อให้ คสช. เห็นชอบอีก 200 คน ประมาณเดือนมกราคม 2562

ขณะที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. จะมีผลบังคับใช้นับจากนี้อีก 90 วัน หรือวันที่ 11 ธันวาคม โดยระหว่างนี้จะมีการคลายล็อกให้พรรคการเมือง กกต. จัดแบ่งเขตเลือกตั้ง และกระบวนการทำไพรมารีโหวตแบบย่อ

ซึ่งเมื่อครบ 90 วันแล้ว จะเข้าสู่ช่วงการปลดล็อกเพื่อให้หาเสียง และเข้าสู่ช่วงจัดการเลือกตั้งภายใน 150 วัน หรือในช่วงระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 5 พฤษภาคม 2562

Tag : พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว พรป พรป เลือกตั้ง สส พรป เลือกตั้ง สว พรป เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้งสส เลือกตั้งสว ราชกิจจานุเบกษา เลือกตั้ง 2562