พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทานพวงมาลาหลวง และพวงมาลาวางหน้าหีบศพ อาสาสมัครทหารพราน ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 12 ก.ย. 2561 เวลา 20:04 น.

Views

ที่วัดสุวรรณากร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เชิญพวงมาลาหลวง และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ไปวางหน้าหีบศพ อาสาสมัครทหารพราน สุชาติ กองสุข  และอาสาสมัครทหารพราน ธนเดช ไชยมุสิก ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามซุ่มยิงกำลังพลชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4303 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 ขณะเดินทางกลับจากการออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบบริเวณบ้านบานทัน ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561

โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทาน วางที่หน้าหีบศพด้วย ยังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

นอกจากนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ อาสาสมัครทหารพราน อิสรพงศ์ แก้วรักษ์ และอาสาสมัครทหารพราน อนิรุต หวังเอียด ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว และเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

จากนั้น ได้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ สิบตรีอุทัย ประทุมวัลย์ และอาสาสมัครทหารพราน วรากรณ์ นิ่มมาก ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกัน และเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลปัตตานี อำเภอเมือง โดยเจ้าหน้าที่ทั้ง 4 นาย รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทั้ง 4 นาย ด้วย

Tag : ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ทหารเสียชีวิต ทหารบาดเจ็บ เหตุการณ์ความไม่สงบ ทหารพรานเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่