ศอ.บต.ที่นี่ชายแดนใต้ ตอน 21 : โครงการพาคนกลับบ้าน โอกาสกลับตัว พัฒนาจังหวัดชายแดนใต้

วันที่ 13 ก.ย. 2561 เวลา 06:52 น.

Views

โครงการพาคนกลับบ้าน เป็นอีกหนึ่งโครงการที่หน่วยงานในพื้นที่ตั้งใจให้โอกาสผู้ที่เคยเห็นต่างจากรัฐ ที่อยากกลับตัวมาพัฒนาบ้านเมือง ได้เข้าสู่กระบวนการของกฎหมาย นอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสแล้ว ยังสามารถลดจำนวนผู้เข้าร่วมขบวนการ และสามารถยับยั้งการเพิ่มจำนวนของผู้เข้าร่วมขบวนการได้อีกด้วย

Tag : สนามข่าว 7 สี ศอ บต ที่นี่ชายแดนใต้ ศอ บต ที่นี่ชายแดนใต้ โครงการพาคนกลับบ้าน โอกาสกลับตัว โครงการพาคนกลับบ้าน