สร้างอุโบสถ 4 ชั้น ทำหน้าต่างทรงพระพุทธรูป ดึงดูดพระพุทธศาสนิกชน จ.ตรัง

วันที่ 13 ก.ย. 2561 เวลา 05:01 น.

Views

พระอุโบสถที่กำลังก่อสร้างอยู่นี่อยู่ในสำนักพระพุทธบาทสงฆ์ควนสงฆ์ หมู่ 3 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง สูง 4 ชั้น ใช้งบประมาณเกือบ 60 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2551 ที่น่าสนใจ คือ สำนักสงฆ์แห่งนี้มีพระสงฆ์อยู่เพียง 4 รูป ที่ช่วยกันออกแบบและก่อสร้างกันเองเกือบทั้งหมด โดยบนชั้นที่ 3 ของพระอุโบสถ เจ้าอาวาสมีแนวคิดทำประตูหน้าต่างทั้ง 8 ทิศ เป็นรูปพระพุทธรูป หรือองค์สมเด็จพระบรมพุทโธ ซึ่งองค์จริงแกะสลักจากหินสีเขียวทั้งองค์จากจังหวัดชลบุรี โดยสร้างหน้าต่างให้มีความสูงและความกว้างขนาดเท่าองค์จริง กว้าง 1.80 เมตร สูง 2 เมตร ทั้ง 8 บาน เพื่อให้มองทะลุผ่านประตูหน้าต่างทรงพระพุทธรูป เห็นวิวยอดเขา 360 องศา จะทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายและมีสมาธิในการเจริญภาวนา ซึ่งประตูจะมีความกว้างและสูงกว่าองค์จริงอีกประมาณ 1 เมตร เพื่อสะดวกในการเข้า-ออกของพุทธศาสนิกชน