7 จุดประกาย : เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

วันที่ 13 ก.ย. 2561 เวลา 05:01 น.

Views

ผู้ปกครองพากันจำลองถ้ำขึ้นมาให้เด็กๆ เข้าไปด้านใน เพื่อเรียนรู้การดำรงชีพในถ้ำ โดยใช้เหตุการณ์ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เป็นตัวจุดประกายให้เด็กๆ ได้เรียนรู้

ส่วนห้องนี้ พี่ๆ และอาจารย์จากสาขาวิชาหัตถศิลป์ เพาะช่าง ยกหัวโขนมาให้เด็กๆ เรียนรู้ ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นในการทำจนเสร็จสมบูรณ์เป็นหัวโขนที่ประณีต งดงาม เป็นเอกลักษณ์ของไทย

ดูเด็กๆ แต่ละคนแล้วท่าทางจะมีความสุขไม่น้อยเลย แถมยังได้ทั้งความรู้ควบคู่กับความสนุกสนานจากการลงมือทำจริงด้วย

Tag : 7 จุดประกาย