พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

นิทรรศการอวดภาพเก่าลพบุรีมรดกความทรงจำ

วันที่ 13 ก.ย. 2561 เวลา 05:01 น.

Views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แถลงถึงความพร้อมในการจัดการประกวดภาพถ่าย ภาพเก่า และแสดงนิทรรศการ อวดภาพเก่าลพบุรี มรดกแห่งความทรงจำ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 98 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้อื่นๆ นอกจากห้องเรียน การร่วมกิจกรรมด้านต่างๆ ทั้งด้านศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่คนลพบุรี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และทีมนักเล่นภาพเก่าลพบุรี ร่วมกันนำภาพเก่าและภาพผู้ส่งเข้าประกวด มาจัดแสดง โดยภาพที่เก่าแก่ที่สุด อายุภาพ 120 ปี เป็นภาพที่หน้าประตูวัง พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ที่รัชกาลที่ 5 เสด็จมาที่จังหวัดลพบุรี ภาพสำนักงานที่ดิน ที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี ภาพที่ทำการไปรษณีย์ ภาพเรือล่องแม่น้ำลพบุรี รวมทั้งภาพที่เก่าแก่ หาดูได้ยากอีกหลายภาพ ของจังหวัดลพบุรี

สำหรับการจัดแสดงภาพเก่าลพบุรี ครั้งนี้จะมีขึ้นระหว่าง วันที่ 21 กันยายน ถึง วันที่ 21 ตุลาคม ที่อาคารคณะวิทยาการจัดการ ที่จะเปิดให้เข้าชมฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ