ความเคลื่อนไหวหลังกฎหมายเลือกตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา

วันที่ 13 ก.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองหัวหน้า คสช. กล่าวภายหลังจากที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. และการเลือกตั้ง สส. ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จะมีการประชุม คสช.เพื่อพิจารณาออกประกาศคำสั่งคลายล็อกพรรคการเมือง แต่ยังไม่ได้กำหนดว่าเป็นวันใด อย่างไรก็ตามกรอบเวลาเลือกตั้งยังคงเป็นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ปีหน้า

ส่วนพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จะมีผลบังคับใช้อีก 90 วัน หลังจากวันที่ 12 กันยายน อันเป็นจุดเริ่มต้นของการนับ 1 เข้าสู่บรรยากาศการเลือกตั้งนั้น มีเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่สำคัญ อาทิ ลดจำนวน สส. จาก 375 คน เหลือ 350 คน ทำให้ต้องมีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ เปลี่ยนแปลงวิธีการลงคะแนนจากบัตรใบเดียวเป็นบัตร 2 ใบ เปลี่ยนวิธีการคำนวณสส.ใหม่ และพรรคกับผู้สมัครไม่ได้เบอร์เดียวกัน รวมถึงยังเปลี่ยนเวลาการลงคะแนน จากเดิม 08.00 – 15.00 น. เป็น 07.00 – 17.00 น. ด้วย

ในขณะที่ พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้ยกเลิกสายด่วน 1171 โดยเปลี่ยนเป็นระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ 20 คู่สาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งทางโทรศัพท์หมายเลข 02-141-8887-8 ตามด้วยหมายเลขภายใ นที่ต้องการติดต่อ เช่น แจ้งเบาะแสการทุจริต กด 1 หรือกด 0 ติดต่อโอเปอร์เรเตอร์ เป็นต้น นอกจากนี้การแจ้งเบาะแสทุจริตยังสามารถแจ้งที่ศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริตเลือกตั้ง ที่หมายเลข 02-141-8196 และ 02-141-8858

และบ่ายวันนี้ เลขาธิการ กกต.จะแถลงข่าวถึงความพร้อมจัดเลือก สว.ด้วย ซึ่งตามปฏิทินของ กกต.จะใช้เวลาดำเนินการก่อนส่ง 200 รายชื่อ ให้ คสช. เลือกเหลือ 50 คน และบัญชีสำรองอีก 50 คน ในวันที่ 22 มกราคม ปีหน้า