รายงานพิเศษ : ศิลปะบำบัดความรุนแรงในเยาวชน

วันที่ 13 ก.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

รายงานพิเศษ : ศิลปะบำบัดความรุนแรงในเยาวชน
ความรุนแรงในเด็กและเยาวชน เกิดจากหลายสาเหตุ ทั้งปัญหาพ่อแม่หย่าร้าง การทะเลาะวิวาท ด่าทอตบตี ทำร้ายกันในครอบครัว รวมถึงการทอดทิ้งรักลูกลำเอียง หรือแม้แต่ปัญหาการเรียน ที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากครู จนเด็กต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน

ปัญหาเหล่านี้อาจดูเป็นเรื่องปกติที่พบในสังคม แต่ในมุมกลับกัน เด็กที่มีจิตใจเปราะบาง จะซึมซับความรุนแรง และแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเลียนแบบจนนำไปสู่การทำผิดกฎหมาย

ข้อมูลของศาลเยาวชนและครอบครัว พบว่า เด็กบางคนทำความผิดรุนแรงเหมือนผู้ใหญ่ จากอดีตที่พวกเค้าเคยตกเป็นเหยื่อ ถูกกระทำความรุนแรงมาก่อน ดังนั้นการแก้ปัญหาด้วยบทลงโทษกักขัง อาจไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องเสมอไป แต่ควรปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมที่ผิดรูปผิดรอย เพื่อลดความรุนแรง และป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ

ศิลปะ จึงถูกใช้เป็นแนวทางเบื้องต้น ในการแก้ไขฟื้นฟูเด็กที่ถูกกระทำรุนแรงจากคนในครอบครัว ติดยาเสพติด และถูกกระทำชำเรา อย่างที่เห็น...ลวดลายบนเทียนหอม หมวกสาน รองเท้า และภาชนะเซรามิก ล้วนแต่เป็นฝีมือของเด็กที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูทั้งสิ้น ผลที่ได้ คือ เด็กมีสมาธิใจเย็น พร้อมรับคำแนะนำ และคำปรึกษาไปปรับใช้ในชีวิต

เด็กและเยาวชน มีพื้นฐานครอบครัว และความเปราะบางทางจิตใจไม่เท่ากัน ดังนั้น การให้โอกาสจากสังคม ไม่ตีตราบาป จะเป็นทางรอดให้เด็กกลุ่มนี้มีที่ยืน และมีชีวิตที่ดีได้ด้วยตนเอง พลอยระวี แป้นเจริญ ทีมข่าวสังคม รายงาน.

Tag : เกาะติดข่าวดัง