คอลัมน์หมายเลข 7 : พบทิ้งร้างอาคาร เทศบาลพระสมุทรเจดีย์ ตอนที่ 1

วันที่ 13 ก.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

คำชี้แจงของ 2 ผู้บริหารเทศบาล คือ นายยงยุทธ พึ่งชื่น นายกเทศมนตรีตำบลพระสมุทรเจดีย์ และผู้อำนวยการกองช่าง ซึ่งบอกกับคอลัมน์หมายเลข 7และเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ขณะลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างเทศบาลแห่งนี้ต้นปีที่แล้ว

อาคารหลังนี้ คอลัมน์หมายเลข 7 เคยตรวจสอบตั้งแต่ปี 2559 ร่วมกับ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส สมัยเป็นผู้ว่า สตง. และเจ้าหน้าที่ สตง.สมุทรปราการ ขยายผลจากข้อมูลที่ได้รับร้องเรียน พบว่าโครงการนี้จัดทำตามแผนพัฒนา 3 ปี ของเทศบาล เริ่มปี 2554-2556 ใช้งบจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน 70 ล้านบาท โดยอาคารใหม่ของเทศบาล ด้านหน้าถูกบดบังทัศนียภาพจากอาคารของเอกชน และใหญ่โตเกินความจำเป็น หากเปรียบเทียบกับศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากเทศบาล มีบุคลากรกว่า 80 คนเท่านั้น

โครงการนี้นายกเทศมนตรีตำบลพระสมุทรเจดีย์ ทำสัญญาจ้างเอกชนรายแรก วันที่ 1 กันยายน 2554 ให้ก่อสร้างอาคาร กำหนดส่งมอบงานวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ค่าจ้างเกือบ 70 ล้านบาท แต่ผ่านมาปี 2559 ก็ยังไม่เสร็จ เบิกค่าจ้างไปแล้ว 26,410,000 บาท เทศบาลจึงเรียกค่าปรับกว่า 17 ล้านบาท จากนั้นบอกเลิกสัญญา วันที่ 1 กันยายน 2557 และฟ้องดำเนินคดี เนื่องจากหนังสือค้ำประกันสัญญา 2 ฉบับ วงเงิน 9,800,000 บาท ที่เอกชนวางค้ำประกันไว้สัญญาได้รับการปฏิเสธจากธนาคาร

ก่อนหน้านั้นวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เทศบาลทำสัญญาจ้างเอกชนรายที่ 2 ให้ก่อสร้างอาคารต่อ ค่าจ้างกว่า 30 ล้าน 5 แสนบาท แต่ส่งมอบงานไม่ทันกำหนด วันที่ 6 เมษายน 2559 เทศบาลระบุว่าเอกชนทิ้งงาน หลังเบิกค่าจ้างไปแล้วเหลือเกือบ 7,000,000 บาท จึงฟ้องดำเนินคดี โดยทั้ง 2 คดี ขณะนี้คดียังไม่ยุติ

นับจากวันนั้นผ่านมา 2 ปีครึ่ง คอลัมน์หมายเลข 7 และนายพิศิษฐ์ ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน และ นายพงษ์ศักดิ์ รำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. สมุทรปราการ ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโครงการนี้สัปดาห์ที่แล้ว พบว่าอาคารใหม่เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ ก่อสร้างยังไม่เสร็จ มีวัชพืชขึ้นรกและทิ้งร้างจนพังเสียหายตามภาพที่เห็น 

วันพรุ่งนี้ติดตามบทสรุปเบื้องต้นวิธีแก้ไขปัญหา เพื่อให้อาคารหลังนี้สามารถใช้งานได้ให้คุ้มค่าเงินแผ่นดินที่จ่ายไปแล้ว...

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7