ผู้ประกอบการล่องแพเฝ้าระวังลำน้ำเข็ก จ.พิษณุโลก

วันที่ 13 ก.ย. 2561 เวลา 13:42 น.

Views

ผู้ประกอบการล่องแพลำน้ำเข็ก แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังจังหวัดพิษณุโลกพากันติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เนื่องจากระดับน้ำสูงขึ้น และช่วงนี้ใกล้วันหยุดสุดสัปดาห์ที่จะมีนักท่องเที่ยวใช้บริการจำนวนมาก ซึ่งหากพบว่ามีฝนตกหนัก ก็จะยกเลิกการล่องแก่งทันที และแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบเพื่อป้องกันอันตราย