เดินหน้าประเทศไทย : VISTEC สถาบันผลิตนักวิจัย สนับสนุนเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

วันที่ 13 ก.ย. 2561 เวลา 18:06 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : VISTEC สถาบันผลิตนักวิจัย สนับสนุนเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561
พิธีกร : ณิชกานต์ ผลเกตุ
แขกรับเชิญ : เจตนันท์ หอมจันทนากุล นิสิตปริญญาโทและเอก สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC), ชายชาญ อรรควุฒิวาณิชย์ นิสิตปริญญาเอก สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC), ศ.ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IST), ปรเมนทร์ เชี่ยวชาญ นิสิต                              ปริญญาเอก สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 13 กย 61 VISTEC สถาบันผลิตนักวิจัย สนับสนุนเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก VISTEC สถาบันผลิตนักวิจัย สถาบันผลิตนักวิจัย ณิชกานต์ ผลเกตุ ศ ดร ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์